news-serwis.pl

blog ogólnotematyczny

kurs dla maszynistów
Lifestyle

Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat kursu dla maszynistów

Kierowanie pociągiem to niezwykle odpowiedzialna praca. Osoba nim kierująca, czyli maszynista, to człowiek, któremu powierzony jest pociąg oraz zdrowie i życie znajdujących się w nim osób. Aby móc wykonywać zadania na tym stanowisku, należy ukończyć kurs maszynisty. Na czym on polega i jakie warunki trzeba spełnić, by go ukończyć?

Kurs przygotowujący do pracy maszynisty – dla kogo?

Maszynista to zawód, w przypadku którego popełnienie błędu może kosztować życie dziesiątek osób. To właśnie dlatego tak bardzo ważne jest, by do jego wykonywania dopuścić jedynie osoby spełniające szereg wymogów. Warunki, jakie stawia się przed wszystkimi kandydatami chcącymi rozpocząć kurs na maszynistę PKP, określają odrębne akty prawne, czyli:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 lutego 2011 roku w sprawie licencji maszynisty oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie licencji maszynisty.

Zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w tych przepisach w celu przystąpienia do szkolenia należy łącznie spełnić następujące kryteria:

  • ukończenie osiemnastego roku życia,
  • niekaralność z tytułu popełnienia umyślnego przestępstwa,
  • wykształcenie na poziomie minimum zawodowym,
  • dobry stan zdrowia (schorzenia neurologiczne, niepełnosprawność, epilepsja itp. to czynniki, które bezwzględnie uniemożliwiają kandydatom ubieganie się o licencję uprawniającą do wykonywania zawodu maszynisty).
  • Kurs dla maszynistów – zakres szkolenia

Zgodnie z obowiązującym prawem regulującym sposób kształcenia kandydatów na maszynistów, program szkolenia obejmuje między innymi elementy takie jak: tryb pracy maszynisty, sposób prowadzenia ruchu kolejowego, specyfika ruchu na turach (w tym m.in. sygnalizacja świetlna), rodzaje pojazdów używanych w ruchu kolejowy, zagrożenia na torach, podstawowa dokumentacja w pracy maszynisty oraz zasady ochrony przeciwpożarowej.

Po szkoleniu kandydaci przystępują do egzaminu sprawdzającego poziom wiedzy – jego ukończenie uprawnia do odbioru licencji zezwalającej na wykonywanie pracy maszynisty.

Licencja dla maszynisty jest wydawana przez prezesa UTK – Urzędu Transportu Kolejowego (organ ten ma także moc zawieszania, przedłużania ważności oraz odbierania licencji). Standardowa licencja ma ważność przez dziesięć lat. Po upłynięciu tego okresu jest ona przedłużona o kolejne 10 lat. Uzyskanie jej wiąże się z koniecznością poniesienia wydatku o równowartości 40 euro.

Zawieszenie lub wycofanie licencji może być spowodowane popełnieniem przez maszynistę umyślnego przestępstwa bądź pogorszeniem się stanu zdrowia (zarówno fizycznego, jak i psychicznego).

Kurs dla maszynisty – podsumowanie

Kurs kolejowy to dobry pomysł na to, by zyskać stabilną, przewidywalną pracę w państwowych kolejach. Co ważne, zawód maszynisty może się stać główną profesją, jak też być asem w rękawie na wypadek konieczności lub chęci przebranżowienia.

Osoba, która zdecyduje się rozpocząć kurs na licencję maszynisty, musi liczyć się ze specyfiką pracy na tym stanowisku. Jest to zawód wymagający odpowiedzialności, stałej koncentracji, uwagi oraz samodyscypliny.