news-serwis.pl

News-serwis – blog ogólnotematyczny

rodzaje kompetencji
Lifestyle

Jakie rodzaje kompetencji zawodowych można wyróżnić?

Kompetencje zawodowe można podzielić na twarde i miękkie. Wszystkie one powinny być brane pod uwagę podczas wyboru odpowiedniego pracownika podczas procedury rekrutacyjnej. Okazuje się bowiem, że w wielu wypadkach cechy charakteru są nawet bardziej istotne niż umiejętności.

Jakie są rodzaje kompetencji?

Kompetencje to określone predyspozycje pracownika, które umieszczane są w ogłoszeniach o pracę oraz brane pod uwagę podczas procedury rekrutacyjnej. W jej trakcie nie można zapominać o tym, że są różne rodzaje kompetencji, w tym tak zwane twarde oraz miękkie. Umiejętności miękkie stanowią swoiste uzupełnienie umiejętności twardych i sprawiają to, że pracownik bardziej skutecznie i efektywnie wykonuje powierzone mu zadania.

Czym są kompetencje twarde?

Kompetencje twarde cechują się mierzalnością. Obejmują one określone umiejętności oraz wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie. Są one możliwe do nauczenia i obejmują między innymi: umiejętność prowadzenia pojazdu, znajomość programów służących księgowości, umiejętność obsługi pakietu MS Office, znajomość branży e-commerce czy posługiwanie się językiem obcym. Do tego typu kompetencji należy również umiejętność obsługi kasy fiskalnej czy narzędzi biurowych. Takie kwalifikacje mogą mieć charakter bardziej ogólny lub specjalistyczny. Niezależnie jednak od tego, są one łatwe do zweryfikowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Czym są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie są trudne do zmierzenia i zweryfikowania podczas procesu rekrutacyjnego. Obejmują one bowiem między innymi określone cechy charakteru oraz umiejętności, które umożliwiają zgodną pracę w zespole, właściwe zarządzanie czasem, dobrą organizację pracy czy odporność na sytuacje stresowe oraz presję czasu. Tego typu kompetencje mają zwykle charakter ogólny i uniwersalny. Wynikają one bowiem z określonych typów osobowości czy charakteru, a ich nauka wymaga nakładu czasu i pracy. Wśród innych tego typu umiejętności, które zdecydowanie przydatne są w pracy wymienić można między innymi: umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, terminowość, odpowiedzialność, zaangażowanie w powierzone zadania, a także kreatywność, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, chęć stałego poszerzania swojej wiedzy i zdolność delegowania zadań. Jeszcze do niedawna umiejętności te były nieco bagatelizowane, a podczas procedury rekrutacyjnej brano pod uwagę jedynie kompetencje twarde. Sytuacja ta jednak zmienia się, ponieważ pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak istotne są cechy charakteru poszczególnych pracowników dla stworzenia spójnego i zgodnego zespołu oraz efektywnej pracy.

Przeczytaj więcej na wkreceni.pl