news-serwis.pl

blog ogólnotematyczny

konstrukcja hali namiotowej
Biznes

Jakie wymogi musi spełniać konstrukcja hali namiotowej?

Z pewnością hale namiotowe zawdzięczają swoją popularność nowoczesnej technologii wznoszenia. Ma ona wpływ na ekstremalnie szybki czas realizacji projektu oraz późniejszą ergonomię eksploatacji. Dzięki temu namiot przemysłowy znalazł zastosowanie w wielu branżach, począwszy od przemysłu, aż po rolnictwo. Ponadto budując hale namiotowe nie musimy obawiać się dużą ilością formalności związanych z tym procesem. Jakie jednak wymogi należy spełnić, by wybudować halę namiotową?

Hala namiotowa – czym jest w świetle prawa?

Na wstępnie należy zaznaczyć, że prawo budowlane nie określa precyzyjnie czym jest hala namiotowa – nie jest ona ani budynkiem, ani obiektem małej architektury. Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 3 pkt 5 prawa budowlanego, przykrycia namiotowe stanowi tymczasowy obiekt budowlany.

Jak wygląda procedura wznoszenia hali?

Proces ten należy rozpatrzyć w dwóch wersjach:

 1. Hale namiotowe, których przeznaczenie jest tymczasowe można wznieść w oparciu o zgłoszenie budowy. (można ich używać jedynie do 180 dni)
 2. Hala namiotowa, która będzie służyć przez dłuższy okres wymaga pozwolenia na budowę.

Tymczasowy namiot przemysłowy – jak wygląda procedura?

Procedura zgłoszenia budowy hali namiotowej o charakterze tymczasowym wymaga wypełnienia formularza zatytułowanego „Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Takiego zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Miasta bądź w Starostwie Podatkowym. Ponadto do formularza należy dołączyć następujące informacje:

 • Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem w celach budowlanych.
 • Termin rozpoczęcia prac budowlanych.
 • Zakres prac budowlanych.
 • Przewidywany czas demontażu obiektu lub jego przeniesienia w inne miejsce.
 • Informacje dodatkowe (rysunki projektowe, umiejscowienie obiektu na działce budowlanej).

Pozwolenie na budowę hali namiotowej

W przypadku hal, które będą wykorzystywane dłużej niż 180 dni, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Taki wniosek składa się w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Przed złożeniem wniosku należy sporządzić projekt, który musi być poprzedzony:

 • Sprawdzeniem stanu działki i jej uzbrojenia.
 • Sprawdzeniem stanu gruntu.
 • Zapewnieniem niezbędnej infrastruktury.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumenty, które obowiązkowo trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę to:

 • Projekt architektoniczno-budowlany.
 • Projekt zagospodarowania terenu.
 • Projekty branżowe.
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Uzgodnienia w zakresie warunków dostawy mediów.

Gdy już dopełnisz wszystkich formalności skorzystaj z usług grupy Ekodynamic, która wykona perfekcyjną halę namiotową.