news-serwis.pl

blog ogólnotematyczny

jak zrobić reklamę
Lifestyle

Jak zrobić reklamę i jakie są jej modele?

Reklama to komunikat skłaniający do zakupu konkretnych towarów lub skorzystania z danych usług.

Jak zrobić reklamę?

Aby zrobić dobrą reklamę należy wykonać ją według następujących kroków:
* określenie celu reklamy – jest to ważny krok, który napędza dalsze działania. Cele reklamy to, np. informowanie o produkcie, utrzymanie lub zwiększenie sprzedaży, umacnianie pozycji firmy na rynku,
* określenie grupy docelowej – należy sprecyzować do jakiej grupy osób ma trafić reklama,
* miejsce i sposób emisji – kiedy wiemy co i komu chcemy zareklamować musimy wybrać kanał komunikacji żeby klient mógł zobaczyć reklamę. W tym kroku należy zastanowić się, czy dany kanał jest dobry dla klientów i określić czy reklama w radiu, gazecie, telewizji i internecie do nich trafi,
* przekaz reklamowy – musi być on dopasowany do celu, grupy docelowej oraz kanału dystrybucji. Powinien być zwięzły i zrozumiały. Musi zainteresować odbiorcę i sprawić, że zapamięta on tą reklamę,
* kreacja reklamowa – musi być indywidualnie dobrana do każdego z kanałów dystrybucji i budzić w kliencie zainteresowanie oraz pożądanie, a także skupiać na sobie uwagę i budzić pozytywne emocje,
* budżet – ceny reklamy określa ilość osób będących grupą docelową oraz to czy skorzystamy z usług profesjonalisty czy potrafimy zająć się tym samodzielnie,
* analizowanie i sprawdzanie – podczas kampanii należy sprawdzać ruch na stronie internetowej i czy reklama ukazała się na innych kanałach dystrybucji jakie wybraliśmy. Przeanalizowanie kampanii reklamowej pozwoli na wychwycenie ewentualnych błędów jakie popełniliśmy oraz na dostrzeżenie tego co zrobiliśmy bardzo dobrze. Analiza pozwoli ustrzec się od popełniania tych samych błędów.

Modele reklamy

Istnieje wiele sposobów na zaprojektowanie reklamy. Najbardziej znanymi modelami reklamy są:
* Model M6 – składa się on z 6 etapów tworzenia, a są nimi:
– mission, czyli misja reklamy,
– market to odbiorca reklamy,
– money pieniądze jakie zainwestujemy w reklamę,
– message informacje jakie przekazuje reklama,
– media to kanały dystrybucji reklamy,
– measurement, czyli analiza efektów reklamy.
* Model AIDA – tworzony jest przez:
– attention, czyli uwagę,
– interest to zainteresowanie,
– desire, czyli pożądanie,
– action to działanie.
Ten model najpierw przyciąga uwagę klienta, następnie budzi w nim zainteresowanie i pożądanie, a na koniec pobudza go do kupna przedmiotu lub usługi.
* Model DAGMAR – z angielskiego Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results, model ten mówi, że reklamy realizują strategię sprzedażową. By tego dokonać klienci przychodzą cztery etapy, którymi są:
– wzbudzenie świadomości istnienia marki,
– zrozumienie produktu i korzyści z niego,
– przekonanie o korzyści z zakupu usług lub produktu,
– za kupienie usługi lub przedmiotu jaki jest reklamowany.