news-serwis.pl

blog ogólnotematyczny

Sprzedaż faktur
Biznes

Sprzedaż faktur sposobem na zatory płatnicze

Przedsiębiorcy poszukują różnych sposobów na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Jednym z nich jest faktoring.

Sprzedaż faktur sposobem na zatory płatnicze

Prowadzenie biznesu nie jest niczym prostym. Wręcz przeciwnie: to sztuka stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Zadanie to nie jest łatwe, zwłaszcza wówczas, gdy problem są zalegający z płatnościami kontrahenci. Co można zrobić w takiej sytuacji? Jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu jest faktoring, czyli sprzedaż faktur. Jakie są zalety takiego rozwiązania?

Zatory płatnicze — palący problem przedsiębiorców

Przez zatory płatnicze rozumiemy sytuację, w której przedsiębiorca nie może odzyskać środków z tytułu wykonania usługi lub dostarczenia towaru. W efekcie, wskutek brakujących środków sam zaczyna mieć poważne problemy ze spłatą własnych zobowiązań.

Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest sprzedaż faktur podmiotowi, który opłaci klientowi kwotę wynikającą z faktury, potrącając przy tym z góry określoną prowizję oraz zadając zwrotu środków od dłużnika.

Faktoring — definicja, rodzaje

Faktoring to jeden z chętnie wybieranych sposobów finansowania działalności gospodarczej. Mechanizm ten jest stosunkowo prosty:

  • faktorant dostarczył produkt i wystawił z tego tytułu fakturę z odroczoną płatnością, która nie została jeszcze opłacona,
  • w firmie faktoranta pojawiły się pilne wydatki, których przedsiębiorca nie jest w stanie spłacić z posiadanych pieniędzy,
  • faktorant zwraca się do faktora, by ten sfinansował fakturę,
  • faktor przyznaje środki, pomniejszając daną kwotę o środki należne z tytułu prowizji,
  • faktorant może sfinansować swoje wydatki, a faktor zgłasza się do jego dłużnika w celu odzyskania należnej kwoty.

Co w sytuacji, gdy kontrahent faktoranta nie opłaci zobowiązania? To zależy od rodzaju faktoringu. Istnieją dwa główne typy tej formy finansowania, czyli:

  • faktoring pełny, zwany też faktoringiem bez regresu — jeżeli dłużnik nie opłaci zobowiązania, odzyskaniem środków zajmuje się instytucja finansująca, tj. firma faktoringowa. To właśnie na tej ostatniej ciąży ryzyko niewypłacalności dłużnika,
  • faktoring niepełny, określany także jako faktoring z regresem — w tym wariancie, jeśli dłużnik będzie unikał opłacenia faktury, firma finansująca zwróci się o zwrot pieniędzy do swojego klienta.

Więcej informacji na temat usług, które oferuje się w ramach faktoringu, można znaleźć np. na https://pragmago.pl/faktoring-online/